CDA Cooperative Month 2021

      Comments Off on CDA Cooperative Month 2021

The Cooperative Development Authority is pleased to present the theme for the Cooperative Month this October 2021:

KOOPERATIBANG MATATAG: Tumutugon sa mga Hamon, Daan sa Pagbangon, Nagbibigay Pag-asa sa Makabagong Panahon!

https://www.facebook.com/CDAphgov/posts/385157753139615